Regulamin
Regulamin zamawiania i dostawy nagród
w sklepie internetowym
Loyalty Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LP”), adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000290350; NIP: 527-255-88-71, kapitał zakładowy: 15 050 000 PLN, prowadzi Program Bonusowy PAYBACK W związku z prowadzeniem tegoż programu został przyjęty „Regulamin zamawiania i dostawy nagród” w następującym brzmieniu:
Sprawdź swoje
saldo punktów
payback