BP Europa SE Oddział w Polsce

ul. Pawia 9
31-154 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 345546; NIP 972-086-54-31

Spółka macierzysta: BP Europa SE, Überseeallee 1; 20457 Hamburg, Niemcy; VAT-No DE 118616994; Kapitał zakładowy 639.875.370 €. (wpłacony w całości); Sąd Rejonowy w Hamburgu RHB 113611

Centrum Obsługi Klienta

721 02 03 04

Opłata zgodna z taryfą osoby dzwoniącej

Adres email

obsluga@bp.com

Godziny pracy infolinii: dni powszednie 8:00 - 19:00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BP EUROPA SE Oddział w Polsce, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jasnogórskiej 1.

Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) w celu kontaktu w sprawie przez Panią/Pana zgłoszonej.

Zebrane dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.

Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Sprawdź swoje
saldo punktów
payback